banner.jpg

Shree Swaminarayan Mandir Bhuj (Prashadi)

Pareshvar Chok, 
Bhuj, Kutch, 
Gujarat, 370001
India
Tel: +91 2832 221 331
Web:swaminarayan.faith / Email: info@bhujmandir.org

Local Date and Time: