Shree Swaminarayan Mandir Kalol - Purshottam Prakash

Category
Katha Parayan
Date
Friday, 18 September, 2020 - Thursday, 24 September, 2020
Venue
Shree Swaminarayan Mandir Kalol
Telephone
+91 79221 32170

Shree Swaminarayan Mandir Kalol will be hosting Purshottam Prakash Katha Parayan from Friday 18th September to Friday 24th September 2020.

Katha Timings
Evening - 4:30PM to 6:30PM

Shastra (Scripture)
Purshottam Prakash Katha Parayan

Vakta (Narrator)
S.G Shastri Swami Yagnaprakshdasji

Local Date and Time: